Met passie en talent...

 

Het onderwijs staat niet stil


Bewust worden waarom we moeten evolueren:
- maatschappelijk druk
- veranderingen in populatie, mentaliteit, aanpak, communicatie…
- voortschrijdende inzichten op ontwikkeling van onze kleuters
- blijvend voldoening halen uit ons werkWat wij allen nodig hebben om voldoening te blijven halen uit ons werk is:
- dromen
- tijd
- toewijding
- creativiteit
- kennis en visie

U merkt het al: niet eens zo onredelijk of duur!


Wat verandert er geleidelijk vanuit evoluerende visie en inzichten?
- niet alleen materialen en inrichting
- dagelijkse routines onder de loep nemen
- structuur in je werk
- manieren van communiceren
- kwalitatief fijn relaties, bereidheid tot delen en overleg
De grondslag van ons werk is het evoluerend kindbeeld:
- een kleuter hoort omringt te worden met schoonheid, zachtheid en koestering,
maar ook met regelmaat en aandacht voor gezondheid en veiligheid
- een kleuter beleeft zijn kleutertijd (die zo snel voorbijgaat) als wonderlijk,
vol magie en vol dingen die het nog niet begrijpt.
De kleuter leeft in een wereld waarin dromen, verbeelding en
werkelijkheid in elkaar vloeien…
- geleidelijk bouwt de kleuter aan zijn identiteit – wie en wat hij/zij is – op
verschillende manieren op door relaties te leggen thuis en op school
- kleuters hebben een aangeboren ‘drive’ om te leren en te willen begrijpen
- ze leren het best als ze materiaal aangeboden krijgen dat ze interessant vinden
en genoeg tijd krijgen om het te onderzoeken, er iets mee te doen of er iets mee
te maken, bij voorkeur onbevangen en zelfstandig
Inspirerende boeken zijn
-
“Leven en leren met kinderen”: handreikingen voor het inrichten van een klas.
Pictogrammen en foto’s, aandacht voor het gebruik van natuurlijke spelmaterialen
en de zogenoemde open-eindmaterialen.

- “Een leerrijke omgeving”: aan de hand van concrete voorbeelden en verhalen
uit de klaspraktijk, stelt Marieke 'een rijke leeromgeving' voor, die rust op twee pijlers:
een rijk basismilieu en het aanbod van activiteiten.


- “Ruimte voor initiatief”: kleuters zijn gedreven om de wereld te verkennen, op prikkels
in te spelen en betekenis te geven aan wat ze tegenkomen. Ze willen zaken ontdekken,
zelf ervaren en doen. Wat kleuters zelf kiezen, boeit hen meer dan wat je ze oplegt en
stuwt hun ontwikkeling de hoogte in. Ruimte voor initiatief in het basisonderwijs
met kleuters beschrijft concreet hoe je als leraar zelfsturing en ondernemingszin
bij de allerjongsten stimuleert. Het vertelt hoe je de ruimte zo kunt inrichten opdat
kleuters sneller zelf aan de slag zouden gaan. Of hoe je als begeleider kunt helpen
om voor elk kind een geschikte uitdaging te zoeken.
Initiatief nemen verhoogt niet alleen de betrokkenheid, het vergemakkelijkt ook het leren.
Dankzij de vele tips en voorbeelden in dit boek, laat je de kleuters in je klas volledig openbloeien